EOSM创意滤镜剥皮寮随拍


93人参与 |分类: L滴生活|时间: 2020-06-06
EOS M 的小巧带来跟单眼不同的乐趣, 1800 像素, 可以转接 EF 镜头等特性比类单和 DC 好,
却又有类似有趣的功能, 生活随拍真的是轻鬆取多,和大单眼一起出勤, 也不会太沉重, 所以开始把它当作好画质 LOMO 机来玩, 利用里面的创意滤镜来拍, 由于创意滤镜只能直出JPG, 不能存成 RAW, 也不用后製了...
ISO 也给它全自动...童趣好玩就好...相机直接帮你后製了成有 fu 的照片, 要龟毛要纯净 再穿上重重的无敌衫啰...说真有时候, 还真懒得用 DPP 整理照片...现在 EOS M 都填补了本来不方便带单眼不拍照的时间, 真是杀无聊的好东西啊...
1. ISO 5000 无损纪录生路片影的乐趣
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
2. 童趣地图
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
3. 时光标语
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
5.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
9.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
11.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
12.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
14.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
15.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
16.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
17.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
18.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
19. 下期小毕的故事?那不是我的时代吗?偶那幺老了
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
20.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
21.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
22.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
23.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
25. 对面的学校
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
26.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
27.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
28.
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
30. 时光窗户
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
31. 变成操场了
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
32. 时间光影
EOSM创意滤镜剥皮寮随拍
--------==== 以上图文由作者授权转载:   完整原文出处请点我   ====--------